Novinky

Myjava - 5.díl koloběžkové Rollo ligy

PROPOZICE ZÁVODŮ

Usporiadateľ: Mesto Myjava v spolupráci s obcou Vrbovce, TJ Spartak, ČSK, MAS a CVČ
Účasť: Členovia ČSK a hobby. Preteká sa podľa súťažného poriadku pre sezónu 2012 a pravidiel kolobehu.
Dátum a miesto konania: 25. a 26. 8. vo Vrbovciach a Myjave
Štartovné + ubytovanie + strava: 200,-Kč / 8,- Eur pre juniorov, juniorky, mužov, ženy, veteránov, veteránky. 150,-Kč / 6,-Eur pre nesúťažiacich účastníkov.
Prihlášky: písomne vo forme: priezvisko, meno, rok narodenia, klub, kategória – na adresu ilaaak@gmail.com do 23.8.
Bezpečnostné predpisy: obidva preteky sa uskutočnia na uzatvorených tratiach, napriek tomu sú pretekári povinní dbať na bezpečnosť svoju i ostatných súťažiacich, a tiež počítať s nečakanými prekážkami ( osoby, zvieratá, vozidlá ). Riadne upevnená ochranná prilba je povinná pre všetkých účastníkov. Pretekár, ktorý ku 27.8.2012 nedovŕši vek 18 rokov je povinný na požiadanie predložiť písomný súhlas rodiča alebo iného zákonného zástupcu o súhlase so štartom na pretekoch. Štartujúci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko a sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia a pokyny usporiadateľov.


Hlavní funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov – Miroslav Ilovičný
hlavný rozhodca – ing. Pavol Horniak
traťoví komisári – Jiří Ešner, ing. Petr Vavruša


Časový rozpis a trať preteku:

Sobota 25.8. – obec Vrbovce
16:00 – 16:45 – prezentácia a výdaj čísel v priestore štartu = výjazd z obce v smere do Sobotišťa a Senice
17:00 – štart všetkých kategórií. Radenie na štarte podľa štartových čísel v poradí od 1 do 50, od 71 do 95, od 51 do 70.
Okruh v dĺžke 7,5 km absolvujú: - muži + veteráni 4-krát
- ženy + veteránky 3-krát
- kadeti + kadetky 2-krát
- žiaci + žiačky 1-krát
Individuálny presun do športovej haly v Myjave – približne 15 km.
od 18:00 – ubytovanie
od 19:30 - večera a vyhlásenie výsledkov


Nedeľa 26.8.

7:00 – 8:00 ľahké raňajky
Individuálny presun na štart kritéria do areálu priemyselného parku Javorinská – 1500 metrov.
9:00 – štart mužských kategórií – 7 okruhov = 7,7 km
9:30 – štart ženských kategórií – 7 okruhov = 7,7 km
10:00 – štart kadetov / kadetiek na 3 okruhy = 3,3 km + žiakov / žiačok na 2 okruhy = 2,2 km
10:30 – vyhlasovanie výsledkov v mieste preteku
11:00 – 12:00 hry a súťaže pre deti


Doplňujúce informácie:
ubytovanie v malej telocvični športovej haly. Nutnosť vlastných prezuviek a potrieb na spanie. Stravovanie, sprchy, toalety, bazén a ubytovanie sú zabezpečené v jednom komplexe budov.
Akékoľvek otázky a pripomienky osobne, alebo telefonicky na číslo + 421 948 627293 ( 0948 627293) – Miro Ilovičný. Prosím, nie mailom!


Tieto propozície boli vydané dňa 8.8.2012. Prípadné zmeny, doplnky a aktualizácie výlučne na stránkach Českého svazu koloběhu WWW.CESKYKOLOBEH.CZ


V Myjave 8.8.2012 riaditeľ pretekov M. Ilovičný