Informace k ochraně osobních údajů

1. Společnosti Ultima trading, s.r.o., IČO 29034108, se sídlem Na Křivce 1074/9, Praha 10, PSČ 101 00  (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresu
 • fakturační adresu
 • adresu sídla
 • název firmy
 • emailovou adresu

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Adendoria, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Ultima trading, s.r.o., nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Ultima trading s.r.o. tedy zpracovatelem osobních údajů. Případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.