Blog

II.Díl SPRING SCOOTER CLASSICS - Tour Morava 19.-21.4.

Jsou tu podrobnosti akce, která volně navazuje na Tour Čechy, přímo od pořadatele a našeho kamaráda Pavla Legáta:

SPRING SCOOTER CLASSICS, Tour Morava není závod. Jde o přátelské jarní putování. Celkem cca 333km
rozděleno do tří etap. Pojede se tedy v pátek, sobotu a neděli 19.4. - 21.4.2013.
Etapy:
Moravská Třebová – Brno (85 km)
Brno – Lipník nad Bečvou (148 km)
Lipník nad Bečvou – Moravská Třebová (100 km)


Možné je samozřejmě zúčastnit se pouze některé   z etap nebo její části.
Přihlášky e-mailem na legat234@seznam.cz do 10.4.2013 – v přihlášce je třeba uvést, zda se zúčastníte všech etap nebo jen některé a zda požadujete zajištění ubytování v Brně a Lipníku nad Bečvou.

Pořadatel zajištuje:
- Transport zavazadel ze startu do cíle etapy ( doprovodný vůz)
- Upomínkové předměty pro přeživší
- Pořadatel nepožaduje žádné startovné. Je však nutné počítat s náklady na přenocování, stravování  po všechny dny a pitný režim. Dopravné se rozpočítá mezi účastníky.

 

Prezentace:

do 11:30 h.  u Legátů Staré Město 234 (zaparkování aut a převzetí zavazadel pro účasníky)

11:45 h. Na náměstí u radnice v Moravské Třebové

12:00 h START: na náměstí v Moravské Třebové

V přihlášce je nutno uvést:

1. jméno, příjmení, rok narození

2.zajistit ubytování: Brno (ano / ne), Lipník (ano / ne)

3. zajistit snídaně: Brno (ano / ne), Lipník (ano / ne)

4. zajistit přepravu osobních zavazadel: Moravská  Třebová – Brno (ano / ne), Brno – Lipník (ano / ne), Lipník - MT (ano / ne).


Dále je možnost objednat dres nebo triko KICK FRANCE 2013 - Tour de France na koloběžce  a to za cenu 700Kč – dres, 500Kč – triko,  ve velikostech S - XXL, velikostní tabulka k dispozici zde:  http://www.atexsport.cz/cz/o-vyrobe/velikostni-tabulky/


!!!Výtěžek z prodeje těchto dresů a triček jde přímo na podporu projektu Kick France 2013, pořadatelé z toho nemají ani korunu. Jedná se pouze o zvýhodněnou cenu pro účastníky Spring Scooter Classics!!!

V přihlášce uveďte , zda-li objdednáváte upomínkový předmět - dřevěná medaile o průměru 60mm, tl. 10 mm v ceně 70Kč.

Různé:

Na Tour je zván každý. Ať už si troufne na celé tři dny, nebo se připojí kdekoliv po trase a ujede jen část. Dále je možnost zúčastnit se štafetovým způsobem. V tomto případě nutnost vlastního doprovodného vozidla.

Doporučujeme vzít si sebou mobilní telefon pro přivolání pomoci, náhradní duši nebo lepení, pumpičku (je možné se domluvit ve skupinách).

Levné ubytování asi 70Kč Brno a 30Kč Lipník nad Bečvou. Nutnost vlastní karimatky a spacáku

Každý účastník jede na vlastní náklady a nebezpečí, je povinen respektovat  obecně závazné předpisy, zejména pravidla silničního provozu, pravidla jízdy na koloběžce a pokyny pořadatelů.
Akce se koná za plného silničního provozu. Není nijak finančně ani materiálně zajištěna. Jede se na pohodu. Trasa je vedená po cyklostezce a po vedlejších silnicích s mírným provozem.  Všichni účastníci jsou povinni dodržovat silniční zákon 361/2000sb. Doporučuje se cyklistická přilba. Účastnit se mohou osoby starší 18 let nebo v doprovodu rodičů. Po svolateli akce nelze uplatňovat jakoukoliv náhradu škody.

 

Váš team E-kolobezka.cz a Pavel Legát

II.Díl SPRING SCOOTER CLASSICS - Tour Morava 19.-21.4. II.Díl SPRING SCOOTER CLASSICS - Tour Morava 19.-21.4. II.Díl SPRING SCOOTER CLASSICS - Tour Morava 19.-21.4. II.Díl SPRING SCOOTER CLASSICS - Tour Morava 19.-21.4.