Novinky

Krakonošova 24hodinovka, Aš, 28.-29.6.

Dáváme Vám k dispozici celé znění pravidel a podmínek Petra Fischera.

KRAKONOŠOVO
koloběžková „24 hodinovka“ v Aši

------------------------------------------------------------------------------------------------

Motto : a proč ne…. 

Pořadatel     : FIŠI tým  - Petr FISCHER st, Bc. Jana FISCHEROVÁ, Petr FISCHER ml.
Kontakt        : Petr FISCHER st.  - 608668831, email: fischer.petr@muas.cz
Termín         :  pátek 28. června 2013  -  sobota 29. června 2013
Místo                : město Aš, oválná in line dráha ve sportovním areálu pod vrchem Háj / směr hřbitov/         
http://www.lesy-as.cz/
Start                 : v  17:00hod v pátek 28. června 2013 /píšťalkou/
Ukončení       : v  17:00hod. v sobotu 29. června 2013 /píšťalkou/
Kategorie     :  A - jednotlivci (POUZE starší 18 let)
B - dvojice /dle pohlaví libovolně/ (POUZE starší 18 let)
C – týmy  /v počtu členů min. 3, max. 10/
Startovné    :  jednotlivci  100,- Kč
dvojice        200,- Kč  
tým             500,- Kč  -   platí se hotově při prezentaci
Prezentace : v pátek 28. 06. 2013 od 13:00 do 16:00hod. v místě startu /alespoň jeden z týmu/
Přihlášky   : nejpozději do termínu 20. června 2013 na adresu : fischer.petr@muas.cz  /pouze takto/
Výklad       : povinný pro všechny přítomné z prezentace v 16:30 v prostoru startu !!!!
Vyhlášení   : dle možností nejpozději do 60 minut po ukončení na místě 


PRAVIDLA

Byť se „závodí“ v duch fair-play, Rychlých šípů a Míry Dušína, či Old Shaterhenda, tedy BEZ rozhodčích či startovních čísel, přesto si pořadatel laskavě dovolil toto:


1.    Krakonošovo koloběžková 24hodinovka /dále jen „koloběžky“ / bude odstartována  za každého počasí
2.    startovní listina se uzavírá 10. června 2013 ve 24:00hod, v naprosto a pouze mimořádné situaci nebezpečí ohrožení územní celistvosti může pořadatel přihlásit tým v den startu v době prezentace /právo pořadatele /
3.    maximální počet jednotlivců, dvojic a týmů na startu je 10 po každém /určeno dle pořadí přihlášek /
4.    v týmech / nikoliv dvojice či sólo/ může závodit i osoba mladší 18 let /zodpovídá kapitán/
5.    komunikaci s pořadatelem za každý tým či dvojici zprostředkovává zvolený kapitán, vyznačený na vyplněné přihlášce, kapitán musí být plnoletý
6.    koloběžek se mohou zúčastnit POUZE jmenovitě vypsaní (přihlášení ) koloběžkaři na přihlášce, NELZE doplňovat tým jinými koloběžkaři než těmi přihlášenými /kdo se přihlásí, je zapsán a jede/, lze mít libovolný počet koloběžek různých tvarů, druhů a taktéž náhradních dílů
7.    členové týmu či dvojic / pouze přihlášení/ se během koloběžek střídají libovolně v prostoru označeného u startu a cíle
8.     koloběžky lze měnit v průběhu libovolně /kdo může mění, kdo nemá, jede na jedné  / ALE !!! pokud bude mít tým či dvojice POUZE jednu koloběžku na střídání s připevněným a funkčním cyklokomputerem celých 24 hodin, NEMUSÍ zapisovat počty kol /prostě se jen podíváme, kolikpak ujeli km /
9.    každý tým /kapitán/, dvojice /kapitán/ či jednotlivec vyplní při prezentaci přihlášku s pravidly a tuto stvrdí svým podpisem
10.    ochranná přilba povinná u koloběžkařů mladších 18 let /možná diskvalifikace jezdce a tím oslabení týmu/
11.    v době od 22:00 do 05:00 povinná blikačka /osvětlení / na koloběžce + osvětlení jezdce, ideální jedno světýlko zepředu a jedno zezadu
12.    každý koloběžkař startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí a nepřebírá odpovědnost za vzniklé škody během koloběžkové akce
13.    další přihlášení a zároveň zapsaní v týmu / i dvojic/ mohou dorazit a účastnit se kdykoliv během akce
14.    je zakázáno na trati koloběžkáře doprovázet během jízdy např. na kole, koloběžce apod . / každý jede prostě sám / - směr jízdy jezdce je ve směru hodinových ručiček /v tunelu do kopce /
15.    střídání jezdců /obyčejné plácnutí rukou/ a koloběžek lze pouze ve vymezeném /vyznačeném/ prostoru startu a cíle a to na pravé straně, v případě poruchy stroje MUSÍ koloběžkař s větší částí stroje doběhnout či dojít / doplazit, dokulhat/ do prostoru střídání a tam lze stroj či koloběžkaře teprve vyměnit, kdo momentálně nestřídá a pokračuje v jízdě, předjíždí teda VLEVO
16.    zápis o ujetém kole / v našem případě nejméně dvou kol, tedy vždy sudého počtu kol/ MUSÍ vykonat jen ten jezdec, který na koloběžce jel /zbytek čtěte dále/, za každé minimálně dvě ujetá kola je jedna čárka, počet čárek  píše po vystřídání jezdec IHNED v prostoru střídání na příslušný „tiskopis“
17.    jednotlivci nemusí nic zapisovat, jsou ALE POVINNI mít na koloběžce cyklokomputer, jenž bude na startu vynulován, zkontrolován a po ukončení koloběžek bude zapsán celkový počet najetých kilometrů děleno dvěma = počet ujetých kol. V případě výměny koloběžky se počet kol zapíše před vyjetím s vyměněnou koloběžkou /s komputerem stejný postup /
18.    pokud někdo z jezdů v týmu či dvojice odstoupí, nelze ho nahradit  /tedy mínus jeden /
19.    v přihlášce je nutné uvést : 1) název týmu –odkud, 2) kapitán a kontakt na něj, 3) jmenovitý seznam členů s ročníkem narození
20.    pokud by se tým či dvojice  rozhodli absolvovat 24 hodinovku pouze na jedné koloběžce vybavené cyklokomputerem, NEMUSÍ nic zapisovat, platí bod č. 17

A teď to důležité  :

•    Úplně první poznámka je ta, že se NEJEDNÁ a závod, NEJSOU startovní čísla, NENÍ pořadí na startu a NEJSOU další závodní rituály – prostě jde o to „něco“  DOKÁZAT – v našem případě dát 24 hodinovku na brndě

•    Aktuální informace k akci  najdete na stránkách lyžařského oddílu LK Jasan Aš, odkaz http://lkjasan.ic.cz/


•    Kolobrndy a všechno kolem toho se uskuteční v Aši /666m.n.m.-prostě kosa /, snad jen dodávám „okres Cheb“, kraj Karlovarský, ve sportovním areálu na vrchu Háj
•    Ve sportovním areálu (vlastním kempu) je možnost WC, osprchovat se, postavit si stan, spát pod dekou, spacákem, usušit se, ohřát a to vše od příjezdu až do neděle,  +- času oběda, přijet lze v pátek během dne kdykoliv, je nutné ohlásit se na recepci v areálu sportoviště /případně se ozvat na můj mobil – 608 66 88 31/,
•    Poplatek za služby spojené s „ubytováním“ je 50 Kč, platba je při prezentaci na místě
•    Pojede se na inlajnovém okruhu 1.100m dlouhém, NEUZAVŘENÉM pro veřejnost (prostě to uzavřít nejde). Povrch je asfaltový, mírné převýšení, projíždí se i tunelem /stoupáme, žádná placka/
•    Je třeba dbát opatrnosti a dávat bacha na cestu /koukat před sebe, co či kdo je či křižuje dráhu/

•    Občerstvení : 1) na místě přímo naše Elvírka a kolektiv s pojízdným barem, 2) z vlastních zásob /základ/, 3) v prostoru areálu malá hospoda  4) +- 300m směrem do města hospoda „Zahrádky“    5) libovolné hospůdky a restaurace v Aši
•    V případě nějakého sporu má závěrečný / Ústavním soudem nezpochybnitelný / verdikt pořadatel, ale jsme sportovci, gentlemani, spory přece nemáme, já stejně jedu a  tak na blbosti nebudu mít čas 
•    Kolobrnd v Aši se MOHOU účastnit i jezdci či týmy registrovaní u Českého svazu koloběhu, či jakéhokoliv jiného sportovního svazu či sdružení, lyžaři, skauti, rybáři, šachisté, judisté  apod…
•    Kapitáni týmů či dvojic zodpovídají za dodržování pravidel a pořádku v areálu sportoviště, jsme povinni respektovat případné pokyny správce areálu
•    K počtu kol a čárek snad jen, že koloběžkář k zapsání jedné čárky MUSÍ ujet nejméně 2 kola a 2 kola se tedy rovnají jedné čárce,  / ujede 10 kol, zapíše si 5 čárek /, v závěru se počítají kilometry /
•    Start je píšťalkou, konec po 24 hodinách také píšťalkou, po celou dobu bude někdy vedle papíru na zapisování čárek viset „oficielní“ časomíra /budík - budete vidět, kolik je přesný závodní čas /
•    Závod je také možné dokončit /blbost /v případě počasí zn. humus  po dohodě většiny koloběžkařů, ALE, hlavní slovo má pořadatel  /nezpochybnitelné právo /
•    Vyhlášení /bez určení pořadí /se budeme snažit max.do hodiny po ukončení, ceny jsou symbolické a jsou hrazeny ze startovného účastníků


Kdo to dočetl až sem, má pochvalu a za odměnu se mu dostane vysvětlení, proč v Aši, předhůří Krušných hor a tak daleko od Krkonoš se jede zrovna Krakonošovo dvacetičtyřhodinovka. Jak zní motto ???