Novinky

1.kolo Rollo ligy 12. a 13.5. v Moravské Třebové

 

PROPOZICE POSLANÉ SAMOTNÝM PAVLEM LEGÁTEM níže:

Pořadatel: pavel legát + kidokai

Účast:

Členové Českého svazu koloběhu, zahraniční závodníci i příchozí koloběžkám. Závodí se podle Soutěžního řádu pro sezónu 2012 a pravidel koloběhu.

Datum a místo konání: 12.–13. Květen 2012, Moravská Třebová, Staré Město

Startovné: platí pouze muži, ženy, veteráni, veteránky.

Platí se za každý individuální závod 100Kč.

Přihlášky:

Písemné, jmenovité přihlášky s uvedením klubu, kategorií, roku narození na adrese: legat234@seznam.cz

Bezpečnostní předpisy:

Ochranná přilba odpovídající právním předpisům a bezpečnostním normám je povinná pro všechny závodníky, nedodržení tohoto předpisu znamená zákaz startu, respektive diskvalifikaci. Závodník je ž vden startu nedovrší 18-ti let je kromě toho povinen na požádání předložit písemný souhlas nejméně jednoho z rodičů, nebo jejich zákonného zástupce o povolení ke startu na závodě.

 

 

různé:

každý startující se účastí na vlastní nebezpečí, je povinen respektovat obecně závazné předpisy, zejména pravidla silničního provozu, pravidla na jízdu na koloběžce a pokyny pořadatelů.

Hlavní funkcionáři závodu :

ředitel závodu- Pavel Legát

hlavní rozhodčí- Tomáš Chládek

zdravotní zajištění – Kristýna Špinková

ředitel organizačního výboru- Alois Onderka

Časový Rozpis + Trať a místo závodu

Sobota 12.Května

Dlouhý závod

15:00- 15:45-Prezentace a výdej čísel

16:00- Start závdu

Trasa závodu:

Staré Město – Třebářov – Petrušov – Staré Město

Neděle 13. Května

Časovka

10:00- Start prvního závodníka Na staré silnici u REHAU

Doplńující Informace a organizační pokyny:

Ubytování: V šatnách zimního stadionu Zdarma (omezený počet asi 30míst, nutnost karimatky).

Možnost zajištění večeře, snídaně i nedělního oběda.

(Co nejdříve doplním)