Novinky

První narozeniny portálu E-kolobezka.cz

Milé dámy , pánové, přátelé koloběhu! Je mi ctí Vám oznámit, že dnes je to právě rok, kdy se rozjel projekt koloběžkového portálu e-kolobezka,cz, který si předsevzal šířit koloběžkového ducha krajinou českou a jeho motivací bylo sníst veškeré koloběžkové moudro. Jsme tu už rok a plánijeme tu ještě nějaký pátek vydržet  :-)

 

Pozvedněte číše a pijte s námi

Viva Ultima!

 První narozeniny portálu E-kolobezka.cz