Blog

Krakonošovo koloběžková 24hodinovka v Aši ( 27.-28.6. )

´Kontakt
Petr FISCHER st. - 608668831, email: fischer.petr@muas.cz
Termín:
pátek 27. června 2014 - sobota 28. června 2014
Místo:
město Aš, oválná in line dráha ve sportovním areálu pod vrchem Háj /směr hřbitov

http://www.lesy-as.cz/
Start:
v 17:00hod v pátek 27. června 2014
Ukončení:
v 17:00hod. v sobotu 28. června 2014
Kategorie:
týmy v počtu členů max. do deseti /min.1, max. 10/
Startovné:
500 Kč za tým, platba při prezentaci

PRAVIDLA
Byť se „závodí“ v duch fair-play, Rychlých šípů a Míry Dušína, tedy BEZ rozhodčích, BEZ startovních čísel, přesto si pořadatel laskavě dovolil sdělit toto:


1. Krakonošovo koloběžková 24hodinovka /dále jen „koloběžky“ / bude odstartována za každého počasí
2. startovní listina se uzavírá 20. června 2014 ve 24:00hod, pořadatel může přihlásit tým v den startu v době prezentace /právo pořadatele /
3. koloběžek se mohou zúčastnit POUZE jmenovitě vypsaní (přihlášení) koloběžkáři na přihlášce, /kdo se přihlásí, je zapsán a jede/, lze mít libovolný počet koloběžek různých tvarů, druhů a taktéž náhradních dílů
4. členové týmu / pouze přihlášení/ se během koloběžek střídají libovolně v prostoru označeného u startu a cíle
5. koloběžka nemusí být v pohybu 24 hodin /když se tým rozhodne odpočívat, tak odpočívá/
6. ochranná přilba je povinná u koloběžkářů mladších 18 let /možná diskvalifikace jezdce a tím oslabení týmu/
7. v době od 22:00 do 05:00 je povinná blikačka /osvětlení / na koloběžce + osvětlení jezdce, ideální jedno světýlko zepředu a jedno zezadu, dráha bude večer osvětlená, ale přeci jenom…/
8. každý koloběžkář startuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí a nepřebírá odpovědnost za vzniklé škody během koloběžkové akci
9. další přihlášení a zároveň zapsaní v týmu mohou dorazit a účastnit se kdykoliv během akce
10. je zakázáno na trati koloběžkáře doprovázet během jízdy např. na kole, koloběžce apod. / není tam prostě moc místa/ - směr jízdy jezdce je ve směru hodinových ručiček /v tunelu do kopce/
11. střídání jezdců /obyčejné plácnutí rukou/ a koloběžek se provádí ve vymezeném /vyznačeném/ prostoru startu a cíle a to na pravé straně, předjíždí se VLEVO
12. zápis o ujetém kole / v našem případě nejméně dvou kol, tedy vždy sudého počtu kol/ MUSÍ zapsat na tabuli jen ten jezdec, který na koloběžce jel, za každá dvě ujetá kola je jedna čárka,
13. pokud někdo z jezdů v týmu odstoupí, nelze ho nahradit /tedy mínus jeden/
14. v přihlášce je nutné uvést: 1) název týmu + odkud, 2) kapitán a kontakt na něj, 3) jmenovitý seznam členů s ročníkem narození
15. pokud by se tým rozhodl absolvovat 24 hodinovku pouze na jedné koloběžce vybavené cyklokomputerem, NEMUSÍ nic zapisovat/ jen se podívají, kolik ujeli km/


A teď to důležité :

  • Úplně první poznámka je ta, že se NEJEDNÁ o závod, NEJSOU startovní čísla, NENÍ pořadí na startu a NEJSOU další závodní rituály – prostě jde o to „něco“ DOKÁZAT – v našem případě dát 24 hodinovku na koloběžce
  • Aktuální informace k akci najdete na stránkách kamarádů z lyžařského oddílu LK Jasan Aš, odkaz http://lkjasan.ic.cz/
  • Ve sportovním areálu (vlastním kempu) je možnost WC, osprchovat se, postavit si stan, spát pod dekou, spacákem, usušit se, ohřát a to vše od příjezdu až do neděle, + - času oběda, přijet lze v pátek během dne kdykoliv, je nutné ohlásit se na recepci v areálu sportoviště /případně na můj mobil – 608 668 831/, ¨

608 668 831

  • Poplatek za služby spojené s „ubytováním“ je 50 Kč, platba je při prezentaci na místě
  • Pojede se na inlajnovém okruhu 1.100m dlouhém, NEUZAVŘENÉM pro veřejnost (prostě to uzavřít nejde). Povrch je asfaltový, mírné převýšení, projíždí se i tunelem /stoupáme, žádná placka/
  • Kapitáni týmů zodpovídají za dodržování pravidel a pořádku v areálu sportoviště, jsme povinni respektovat případné pokyny správce areálu
  • K počtu kol a čárek snad jen, že koloběžkář k zapsání jedné čárky MUSÍ ujet nejméně 2 kola, 2 kola se tedy rovnají jedné čárce, / ujede 10 kol, zapíše si 5 čárek /, v závěru se počítají kilometry/
  • Start je píšťalkou, konec po 24 hodinách také píšťalkou, po celou dobu bude někdy vedle tabule na zapisování čárek viset „oficielní“ časomíra /budík,hodiny a budete vidět, kolik je přesný závodní čas/
  • Vyhlášení /bez určení pořadí /se budeme snažit max.do hodiny po ukončení, ceny jsou symbolické a jsou hrazeny ze startovného účastníků

Kdo to dočetl až sem, má pochvalu a za odměnu se mu dostane vysvětlení, proč v Aši, předhůří Krušných hor a tak daleko od Krkonoš, se jede zrovna Krakonošovo dvacetičtyřhodinovka. Jak zní motto ???